Chario

Het merk Chario is voor de Nederlandse markt zeker geen onbekende. Chario is reeds lang actief op deze markt en in menig huiskamer laten deze luidsprekers de luisteraar dan ook intens genieten van muziek of films.

Chario werd opgericht in 1975 en ziet een natuurlijke weergave van muziek als voornaamste doel. Door voortdurend in te zetten op research en ontwikkeling, waarbij de luisteraar steeds centraal wordt gesteld, heeft Chario kans gezien de weergave steeds naar een hoger niveau te tillen. Hierdoor valt de relatie tussen kwaliteit en prijs steeds gunstig uit, ondanks het feit dat Chario luidsprekers nog steeds in het thuisland Italië worden geproduceerd!

De psychoakoestiek is voor Chario een belangrijk referentiekader voor de akoestische engineering. Er valt aan muzieksignalen van alles te meten, maar uiteindelijk is het toch het menselijk brein die, van al die complexe luchttrillingen, de sensatie van geluid of muziek te weeg brengt. Het is de menselijke factor die uiteindelijk als maatstaf dient voor de ontwikkeling en beoordeling van het uiteindelijke resultaat. Met een Chario luidspreker weet de luisteraar zich daarom, ook op de lange termijn, verzekerd van een uiterst muzikaal product. Dat het uiterlijk en de uitvoering van de Chario’s ook menigeen weet te bekoren is mooi meegenomen, maar dat kun je wel aan Italianen overlaten.