Audio Analogue

Doel van Audio Analogue
Het doel van Audio Analogue is het bereiken van een speciale geluidskwaliteit door middel van een diepgaande kennis van audiotechnologie. Elk lid van het team volgt alle ontwikkelingsstadia van het product, ook al is hij of zij slechts verantwoordelijk voor een deel van het product. Het resultaat is duidelijk hoorbaar bij elk apparaat van Audio Analogue: er is een duidelijke overeenkomstige basisklank, te omschrijven als: gedetailleerd, neutraal, maar met een zweem van warmte en een behoorlijke dynamiek.

Familiebedrijf
Audio Analogue is een traditioneel Italiaans familiebedrijf. Vader (Giuseppe Blanda), zoon (Stefano Blanda), moeder, dochter, schoonzoon: ze werken allemaal keihard en zeer gedreven. Naast de familieleden zijn er nog enkele personeelsleden in dienst.

Bij de ontwikkeling van de producten zijn er ook deskundigen van buiten het bedrijf betrokken. Een van hen is Claudio Bertini. Deze man heeft zoveel kennis en ervaring dat hij geblinddoekt in staat is om te horen welke merken componenten (zoals weerstanden en condensatoren) er in een apparaat zijn gebruikt. Claudio Bertini brengt de uiteindelijke versie van het product d.m.v. componentkeuze ‘op klank ‘ (voor de kenners: hij is als Ken Ishiwata bij Marantz).